Senin, 21 Juli 2014

Tahun Ajaran 2014- 2015

Wilujeng Rawuh Taun Ajaran 2014-2015


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kangge murid-murid enggal MA AL MANSHUR Taun Ajaran 2014-2015
Mugi-mugi saged nderek nyengkuyung nguri-uri kabudayan lan Bahasa Jawa.

Basa Jawa kangge murid-murid MA kathah sanget manfaate, kangge mujudkake unggah-ungguh, suba sita lan empan papan ing brayan agung.

mangga...! Blog kang cumawis, kangge pasinaon lan pados pawarta basa Jawa.
mugi dadosna manfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Semar