wara-wara

Tuladha 1
WARA-WARA
Siswa kelas X, XI, lan XII kang tansah daktresnani,
Sesambetan kaliyan pengetan dinten Pindhidhikan NAsional, pramila para siswa kelas X, XI, lan XII supados nyiagaken kelasipun piyambak-piyambak kangge lomba karesikan tuwin kaendahaning kelas.

Awit saking punika, benjing
dinten : Setu Legi,
surya  : 27 Mei 2014
para siswa supados mbekta pirantos kangge gotong-royong damel asri kelasipun piyambak-piyambak.

Mekaten, wara-wara punika. Sageda dipun leksanakaken kanthi saestu.

Semarang, 22 Mei 2014 Waka Humas,
ttd
Hadi Sucipto


 Wangsulana pitakon ing ngisor iki!

  1.  wara- wara ing dhuwur katujokake marang sapa?
  2. apa isi wigati wara- wara ing dhuwur?
  3. sapa sing giyarake wara- wara kuwi?
  4. tanggal pira wara-wara digiyarake?
  5. apa tujuan wara-wara sing umum kuwi?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Semar